Monthly Archives: May 2022

Takim për parandalimin e situatave të emergjencës gjatë sezonit veror.

By |May 24th, 2022|

U zhvilliua takimi i planifikuar me Komisionin e Mbrojtjes Civile në shkallë qarku, lidhur me menaxhimin e Emergjencave Civile për periudhën Maj-Tetor 2022.

Merrnin pjesë Kryetarja e Këshillit të Qarkut Znj.Ana Verushi, Kryetarët e bashkive të Kolonjës e Devollit, përfaqësues nga bashkia e Pogradecit, Maliqit e Pustecit, si dhe drejtorët e drejtorive rajonale e vendore.

Mori pjesë […]

Zhvillohet takimi me strukturat e Mbrojtjes Civile

By |May 24th, 2022|

U zhvillua Prefekturën Korçë, një takim me strukturat e Mbrojtjes Civile në bashkinë e Korçës lidhur me masat përgatitore për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve si dhe minimizimin e pasojave negative që shkaktohen prej tyre në sipërfaqe pyjore, kullota, banesa dhe objekte të tjera.

Mbledhja kishte qëllim organizimin për gatishmërinë e strukturave të ndryshme të Mbrojtjes […]