Pranë Zyres se Arkivit te Gjendjes Civile Korce, ne Prefekturen Korce, leshohen sipas kerkeses se qytetarit, Çertifikatat nga AKti te Lindjes, Marteses, Vdekjes dhe Trungut, qe i takojne periudhes 1930-2010.
Pranë Zyres se Arkivit te Gjendjes Civile Pogradec, ne Nenprefekturen Pogradec, leshohen sipas kerkeses se qytetarit, Çertifikatat nga AKti te Lindjes, Marteses, Vdekjes dhe Trungut, qe i takojne periudhes 1929-2010.
Pranë Zyres se Arkivit te Gjendjes Civile Kolonje, ne Nenprefekturen Kolonje, leshohen sipas kerkeses se qytetarit, Çertifikatat nga AKti te Lindjes, Marteses, Vdekjes dhe Trungut, qe i takojne periudhes 1930-2012.
Pranë Zyres se Arkivit te Gjendjes Civile Devoll, ne Nenprefekturen Devoll, leshohen sipas kerkeses se qytetarit, Çertifikatat nga AKti te Lindjes, Marteses, Vdekjes qe i takojne periudhes 1930-2010 dhe Çertifikatat nga AKti te Trungut, per vitet 1930-1945,1945-1950, 1950-1974.