REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2018

Nr.Data e regjistrimit të kërkesës ObjektiData e kthimit të përgjigjesStatusiTarifa
1.15.01.2018Kopje e Vendimit nr.54 datë 30.08.2012 nga Këshilli i Komunës Gorë15.01.2018PërfunduarNuk ka

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

ELVIRA TRESKA

email: elvira.treska@prefektikorce.gov.al