Komiteti Rajonal i Turizmit zhvilloi takimin e radhes ne Gollomboç, Bashkia Pustec. Pjesmarrese institucionet e komitetit dhe zv. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit.