Zhvillohet takimi për bashkëpunimin ndërinstitucional me qëllim parandalimin e përhapjes së Covid -19.

By |November 5th, 2020|

Prefekti i Qarkut Korce ka diskutuar me perfaqesues te Bashkise Korce, Policise Bashkiake, Drejtorise Vendore te Policise, Drejtorise Rajonale Arsimore, Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor dhe Inspektoriatit Shteteror Shendetesor, per bashkepunimin nderinstitucional me qellim parandalimin e perhapjes se Covid -19.
Takimi eshte zhvilluar nisur nga situata e renduar per shkak te perhapjes se infeksionit dhe kishte […]