Avada comes packaged with several shortcode designs to display your recent blog posts. And each style has several meta options that allow you to customize the shortcode; choose number of columns 1-4, number of posts, set a category, show or hide thumbnails, meta, excerpt, excerpt length and more!

Recent News Default Style

 • 434990389_407618048635182_5216173722559036494_n-1

Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

April 16th, 2024|Comments Off on Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

Lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, kujdesi për mbrojtjen e pyjeve dhe […]

 • 280952894_123462100347401_4340994199760362979_n

Takim për parandalimin e situatave të emergjencës gjatë sezonit veror.

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvilliua takimi i planifikuar me Komisionin e […]

 • 280738397_120453153981629_6980904012072555460_n

Zhvillohet takimi me strukturat e Mbrojtjes Civile

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvillua Prefekturën Korçë, një takim me strukturat […]

 • 194204423_2862500657300243_2557333407969655936_n

Takim me eksperte te fushes dhe drejtues te institucioneve vendore mbi sigurine ne rruget nacionale dhe ato bashkiake.

June 23rd, 2021|0 Comments

Rritja e parametrave te sigurise ne rruget nacionale dhe ato bashkiake te qarkut Korce ka […]

Recent News Thumbnails On Side Style

 • 434990389_407618048635182_5216173722559036494_n-1

Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

April 16th, 2024|Comments Off on Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

Lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, kujdesi për mbrojtjen e […]

 • 280952894_123462100347401_4340994199760362979_n

Takim për parandalimin e situatave të emergjencës gjatë sezonit veror.

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvilliua takimi i planifikuar me […]

 • 280738397_120453153981629_6980904012072555460_n

Zhvillohet takimi me strukturat e Mbrojtjes Civile

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvillua Prefekturën Korçë, një takim […]

 • 194204423_2862500657300243_2557333407969655936_n

Takim me eksperte te fushes dhe drejtues te institucioneve vendore mbi sigurine ne rruget nacionale dhe ato bashkiake.

June 23rd, 2021|0 Comments

Rritja e parametrave te sigurise ne rruget nacionale dhe ato bashkiake te qarkut […]

Recent News Date On Side Style

1604, 2024

Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

April 16th, 2024|Comments Off on Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

Lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, kujdesi për mbrojtjen e pyjeve dhe vigjilenca për shmangien e zjarrvënieve, zbatimi rigoroz i “Paketës për Sigurinë në […]

2405, 2022

Takim për parandalimin e situatave të emergjencës gjatë sezonit veror.

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvilliua takimi i planifikuar me Komisionin e Mbrojtjes Civile në shkallë qarku, lidhur me menaxhimin e Emergjencave Civile për […]

2405, 2022

Zhvillohet takimi me strukturat e Mbrojtjes Civile

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvillua Prefekturën Korçë, një takim me strukturat e Mbrojtjes Civile në bashkinë e Korçës lidhur me masat përgatitore për […]

2306, 2021

Takim me eksperte te fushes dhe drejtues te institucioneve vendore mbi sigurine ne rruget nacionale dhe ato bashkiake.

June 23rd, 2021|0 Comments

Rritja e parametrave te sigurise ne rruget nacionale dhe ato bashkiake te qarkut Korce ka qene fokusi i takimit te Prefektit te qarkut me eksperte te fushes […]

Use Them In 1-4 Columns

 • 434990389_407618048635182_5216173722559036494_n-1

Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

April 16th, 2024|Comments Off on Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

Lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, kujdesi për mbrojtjen e pyjeve dhe vigjilenca për shmangien e zjarrvënieve, zbatimi rigoroz i “Paketës për Sigurinë në Shkolla”, siguria publike në përgjithësi e veçanërisht përgjatë […]

 • 280952894_123462100347401_4340994199760362979_n

Takim për parandalimin e situatave të emergjencës gjatë sezonit veror.

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvilliua takimi i planifikuar me Komisionin e Mbrojtjes Civile në shkallë qarku, lidhur me menaxhimin e Emergjencave Civile për periudhën Maj-Tetor 2022.

Many Meta Options Like Excerpt Length, Category, Posts, Columns

 • 434990389_407618048635182_5216173722559036494_n-1

Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

April 16th, 2024|Comments Off on Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

Lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, kujdesi për mbrojtjen e pyjeve dhe vigjilenca për shmangien e zjarrvënieve, zbatimi rigoroz i “Paketës për Sigurinë në Shkolla”, siguria publike në përgjithësi e veçanërisht përgjatë sezonin turistik të verës, ishin temat që u diskutuan në takimin e organizuar në njësinë administrative Leskovik të bashkisë Kolonjë, së bashku me Kryetarin e Bashkisë […]

 • 280952894_123462100347401_4340994199760362979_n

Takim për parandalimin e situatave të emergjencës gjatë sezonit veror.

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvilliua takimi i planifikuar me Komisionin e Mbrojtjes Civile në shkallë qarku, lidhur me menaxhimin e Emergjencave Civile për periudhën Maj-Tetor 2022.
Merrnin pjesë Kryetarja e Këshillit të Qarkut Znj.Ana Verushi, Kryetarët e bashkive të Kolonjës e Devollit, përfaqësues nga bashkia e Pogradecit, Maliqit e Pustecit, […]

 • 280738397_120453153981629_6980904012072555460_n

Zhvillohet takimi me strukturat e Mbrojtjes Civile

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvillua Prefekturën Korçë, një takim me strukturat e Mbrojtjes Civile në bashkinë e Korçës lidhur me masat përgatitore për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve si dhe minimizimin e pasojave negative që shkaktohen prej tyre në sipërfaqe pyjore, kullota, banesa dhe objekte të tjera.
Mbledhja kishte qëllim […]

1604, 2024

Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

April 16th, 2024|Comments Off on Takim për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit.

Lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, kujdesi për mbrojtjen e pyjeve dhe vigjilenca për shmangien e zjarrvënieve, zbatimi rigoroz i “Paketës për Sigurinë në Shkolla”, siguria publike në përgjithësi e veçanërisht përgjatë sezonin turistik të verës, ishin temat që u diskutuan në takimin e organizuar në njësinë administrative Leskovik të bashkisë Kolonjë, së bashku me Kryetarin e Bashkisë […]

2405, 2022

Takim për parandalimin e situatave të emergjencës gjatë sezonit veror.

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvilliua takimi i planifikuar me Komisionin e Mbrojtjes Civile në shkallë qarku, lidhur me menaxhimin e Emergjencave Civile për periudhën Maj-Tetor 2022.
Merrnin pjesë Kryetarja e Këshillit të Qarkut Znj.Ana Verushi, Kryetarët e bashkive të Kolonjës e Devollit, përfaqësues nga bashkia e Pogradecit, Maliqit e Pustecit, […]

2405, 2022

Zhvillohet takimi me strukturat e Mbrojtjes Civile

May 24th, 2022|0 Comments

U zhvillua Prefekturën Korçë, një takim me strukturat e Mbrojtjes Civile në bashkinë e Korçës lidhur me masat përgatitore për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve si dhe minimizimin e pasojave negative që shkaktohen prej tyre në sipërfaqe pyjore, kullota, banesa dhe objekte të tjera.
Mbledhja kishte qëllim […]

Features and Customizations

 • Three awesome designs to choose from
 • Works with all column sizes and unlimited use and posts
 • Set columns, posts, category, thumbnails, title, meta, excerpt & length
 • Perfect for using on any page you need to highlight your blog posts